COMMUNITY HEALTH CHAMPIONS PROJECT OFFICER

Recruiter
GAVO
Location
Newport, Newport (Casnewydd)
Salary
Scp 22 - 24 £20,255 - £22,215 pa pro rata
Posted
15 Sep 2017
Expires
04 Oct 2017
Contract Type
Contract
Hours
Part Time

COMMUNITY HEALTH CHAMPIONS PROJECT OFFICER

Salary Scp 22 - 24 £20,255 - £22,215 pa pro rata

Actual Starting Salary Scp 22 £6,569.18 pa  

12 hours per week

(Flexible - Monday to Friday to meet the demands of the role)

This post is fixed term for 12 months

Based in Newport and working Gwent-wide

GAVO, with our partner organisation, Aneurin Bevan Public Health Team, is seeking a Community Health Champions Project Officer with a proven track record of project co-ordination and day to day operational activities including maintaining databases. You will work alongside the Gwent-wide locality leads recruiting and co-ordinating Community Health Champions, organising and co-ordinating training events and a range of meetings, seeking funding opportunities to support the longevity of the project, conducting project evaluation and ensuring the effective delivery of the programme. 

Excellent interpersonal skills are required to develop productive working relationships with GAVO colleagues and partner organisations.

For an application pack, visit our website by clicking apply and click on Careers, Vacancies. No CVs accepted. Applicants will only be contacted if they are successful in securing an interview.

Closing date for applications: 10 a.m. on Wednesday 4th October 2017

Interview date: To be confirmed

GAVO is committed to safeguarding and promoting the welfare of children, young people and vulnerable adults

 

SWYDDOG PROSIECT HYRWYDDWYR IECHYD CYMUNEDOL

 

 Cyflog Scp 22 - 24 £20,255 - £22,215 y flwyddyn pro-rata

Cyflog gwirioneddol yn dechrau ar Scp 22 £6,569.18 y flwyddyn 

12 awr yr wythnos

(Hyblyg - dydd Llun i ddydd Gwener er mwyn bodloni gofynion y rôl)

Mae'r swydd hon am gyfnod penodol o 12 mis.

Bydd wedi'i lleoli yng Nghasnewydd a bydd gofyn gweithio ledled Gwent. 

 

Mae GAVO, ar y cyd â'n sefydliad partner, Tîm Iechyd y Cyhoedd Aneurin Bevan, yn chwilio am Swyddog Prosiect Hyrwyddwyr Iechyd Cymunedol, sydd wedi cael llwyddiant blaenorol yn cydlynu prosiectau a gweithgareddau gweithredol o ddydd i ddydd, gan gynnwys cynnal cronfeydd data. Byddwch yn gweithio ochr yn ochr ag arweinwyr lleol ledled Gwent ac yn cydlynu Hyrwyddwyr Iechyd Cymunedol, yn trefnu ac yn cydlynu digwyddiadau hyfforddi ac amrywiaeth o gyfarfodydd, yn chwilio am gyfleoedd cyllido i gefnogi'r prosiect i barhau, yn gwerthuso'r prosiect ac yn sicrhau bod y rhaglen yn cael ei chyflwyno'n effeithiol.  

Rhaid cael sgiliau rhyngbersonol rhagorol er mwyn datblygu perthnasoedd gwaith cynhyrchiol â chydweithwyr GAVO a sefydliadau partner.

I gael pecyn cais, ewch i www.gavowales.org.uk a chlicio ar Careers, Vacancies. Ni dderbynnir CVs. Dim ond yr ymgeiswyr hynny sy'n llwyddo i gael cyfweliad y byddwn yn cysylltu â nhw.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau: 10 a.m. ar ddydd Mercher 4 Hydref 2017

Dyddiad y cyfweliad: I'w gadarnhau