Gweinyddwr Prosiect

Expiring today

Recruiter
Arts Council of Wales
Location
Cardiff
Salary
£20,147 - £24,500
Posted
08 Sep 2017
Expires
25 Sep 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Gweinyddwr Prosiect, Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau

Llawn amser, 37 o oriau'r wythnos

Gradd B: £20,147 - £24,500 yn ddibynnol ar brofiad

Cyfnod penodedig tan 31 Mawrth 2020, neu yn amodol ar gadarnhad ariannu, tan fod y prosiect Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau yn dod i ben. Ni fedrwn gadarnhau lleiafswm nac uchafswm cyfnod cyflogaeth.

Lleolir y swydd yng Nghaerdydd.

Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cydweithio ar brosiect mawr i wella safon addysg greadigol yn ysgolion Cymru. Yn y Cynllun Dysgu Creadigol a'r Celfyddydau mae rhaglen uchelgeisiol o weithgarwch.

Disgrifia'r Cynllun strategaeth o weithredu ar y cyd sy'n fodd i Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru gydweithio i roi ar waith yr argymhellion sydd yn adroddiad yr adolygiad, Y Celfyddydau mewn Addysg (Smith 2013).

Rydym yn chwilio am Weinyddwr Prosiect i ymuno â'n tîm prosiect.  Bydd gan ddeilydd y swydd hon swyddogaeth bwysig wrth gefnogi'r holl dîm i weithredu'r argymhellion hynny.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg a byddai rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn ddymunol ond nid yw'n hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn.   

Dyddiad cau:12:00 canol ddydd ar 25ain Medi 2017

Rydym yn rhagweld cynnal cyfweliadau ar 16eg Hydref 2017

Dylid anfon ffurflenni cais at ad@celf.cymru

Noder, ni fydd CV yn cael eu derbyn.

Gweithredwn Bolisi Cyfle Cyfartal ar recriwtio a chroesawn geisiadau gan bob adran o'r gymuned yn y Gymraeg neu Saesneg.