Head of Resource Management & Safe Guarding - Vale of Glamorgan

Recruiter
Vale of Glamorgan Council
Location
The Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg)
Salary
67453.00 - 74950.00 GBP Annual
Posted
01 Sep 2017
Expires
29 Sep 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Head of Resource Management & Safe Guarding
Vale of Glamorgan
Salary: Circa GBP67,453 - GBP74,950

This is an exciting opportunity for an experienced leader to contribute to the effective strategic management of the Directorate along with the efficient delivery of the service and promote and represent the work of the Council and partner agencies in the Vale of Glamorgan.

In this extremely important role you will have responsibility for safeguarding, performance, commissioning, staff training and development and taking the lead for the Directorate on reshaping services and encouraging collaborative working, in addition to deputising for the Director as and when necessary. Applications are sought from individuals with transferrable skills who have experience in one or all of these areas.

For an informal or confidential discussion, please call: Lance Carver, Director of Social Services, Vale of Glamorgan Council on .

For further information and details of how to apply for the post, please go to the website by clicking on the 'Apply' button.

Closing date: Sunday 17th September 2017

PENNAETH RHEOLI ADNODDAU A DIOGELU
BRO MORGANNWG
Cyflog: Tua GBP67,453 -GBP74,950

Dyma gyfle cyffrous i arweinydd profiadol gyfrannu at y gwaith o reoli'r Gyfarwyddiaeth yn effeithiol ac yn strategol ynghyd ?? darparu'r gwasanaeth yn effeithlon a hybu a chynrychioli gwaith y Cyngor ac asiantaethau partner ym Mro Morgannwg.

Yn rhan o'r r??l eithriadol bwysig hon, byddwch yn gyfrifol am ddiogelu, perfformiad, comisiynu a hyfforddi a datblygu staff ac arwain ar waith y Gyfarwyddiaeth i ail-lunio gwasanaethau ac annog cydweithio, yn ogystal ?? dirprwyo ar gyfer y Cyfarwyddwr yn ??l yr angen. Ceisir ceisiadau gan unigolion gyda sgiliau trosglwyddadwy sydd ?? phrofiad o un neu bob un o'r meysydd hyn.

I gael sgwrs anffurfiol neu gyfrinachol, ffoniwch: Lance Carver, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Bro Morgannwg ar .

I gael mwy o wybodaeth a manylion am sut i wneud cais am y swydd, ewch i'r wefan Trwy glicio ar y botwm 'Gwneud cais'.

Dyddiad cau: Dydd Sul 17 Medi 2017