Cook / Cogydd

Recruiter
The Vale of Glamorgan Council
Location
Barry, The Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg)
Salary
Grade D, SCP 13 - 17  £8.55 - £9.21 hr
Posted
30 Aug 2017
Expires
15 Sep 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Cook / Cogydd

Post Reference/ Cyfeirnod y swydd: V/CC/PP708

Grade D, SCP 13 - 17  £8.55 - £9.21 hr enhancements paid for weekends, bank holidays & unsociable hours worked

Gradd D, PCG 13 - 17  £8.55 - £9.21 yh telir ychwanegiadau am weithio ar benwythnosau a gwyliau banc ac am weithio oriau anghymdeithasol 

Service/ Gwasanaeth: Adult Services/ Gwasanaethau Oedolion

Location/ Lleoliad: Barry/Y Barri   

Permanent / Temporary

Parhaol / Dros Dro   

Permanent / Parhaol

Further Information

Gwybodaeth bellach

Days / Hours of Work

Diwrnodau / Oriau Gwaith

19.5 hours per week

19.5 awr yr wythnos

Brief Description of Post/ Disgrifiad byr o'r swydd

Be responsible for the general management of the kitchen and for providing meals for older people in a residential setting in accordance with relevant legislation and guidance.

Bod yn gyfrifol am y rheolaeth gyffredinol ar y gegin ac am ddarparu prydau bwyd i bobl hŷn yn unol â'r ddeddfwriaeth a'r canllawiau perthnasol.

DBS Check Required

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

Enhanced/ Manwl

For Further Information Contact Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Elaine Harris 01446 739438

Closing Date/ Dyddiad cau: 14.09.17 17:00

More jobs like this