Trainee Auditor

Recruiter
Welsh Government*
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Management Band 3 - £23,400 - £26,400
Posted
25 Aug 2017
Expires
15 Sep 2017
Sector
Accounting
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Internal Audit Services

Trainee Internal Auditor

Fixed term

Management Band 3 - £23,400 - £26,400

We have vacancies for trainee internal auditors within the Welsh Government's Internal Audit Services (IAS), based in Cardiff.

IAS forms part of Corporate Governance and Assurance Division and provides the organisation with an independent and objective assurance over the effectiveness of its risk management, control and governance processes.

Our work directly supports the Accounting Officer (Permanent Secretary), the Additional Accounting Officers and members of the Welsh Government's Corporate Governance Structure.

You will be a graduate, willing to undertake a programme of formal training to become a professionally qualified auditor equipped to carry out the full range of audit duties in due course. This will involve academic and practical training culminating in a set of externally set and assessed examinations. Some time is allowed for private study and training costs are met by the Welsh Government but you will be expected to devote some of your own time to study. Practical training is obtained on-the-job and is formally recorded in a “professional experience journal”.

This post currently attracts an audit/accountancy allowance upon qualification (pending review) and successful candidates would be expected to meet the obligations set out in the Corporate Governance & Assurance Policy for Staff Undertaking Audit Duties

To apply, visit our website by clicking the apply button.

Closing Date:14/09/2017 16:00

 

Archwilydd Mewnol Dan Hyfforddiant

 

Swyddfa'r Prif Weinidog a Swyddfa'r Cabinet

Gwasanaethau Archwilio Mewnol

Cyflog cychwyn : £23,400

Amser llawn, ond yn agored i bobl sydd am weithio'n rhan-amser a rhannu'r swydd

Tymor penodol : 2 flynedd

Mae swyddi gwag ar gael ar gyfer archwilwyr mewnol dan hyfforddiant yng Ngwasanaethau Archwilio Mewnol Llywodraeth Cymru yng Nghaerdydd.

 Mae'r Gwasanaethau Archwilio Mewnol yn rhan o'r Is-adran Llywodraethu Corfforaethol a Sicrwydd ac yn darparu sicrwydd annibynnol a gwrthrychol i'r sefydliad ynghylch effeithlonrwydd ei brosesau rheoli risg, rheolaeth a llywodraethu.

 Mae ein gwaith yn cynorthwyo'r Swyddog Cyfrifyddu (Ysgrifennydd Parhaol), y Swyddogion Cyfrifyddu Ychwanegol ac aelodau Strwythur Llywodraethu Corfforaethol Llywodraeth Cymru yn uniongyrchol.

 Byddwch wedi graddio ac yn barod i ddilyn rhaglen hyfforddiant ffurfiol i fod yn archwilydd â chymwysterau proffesiynol i gyflawni'r holl ddyletswyddau archwilio amrywiol maes o law. Bydd hyn yn cynnwys hyfforddiant academaidd ac ymarferol a fydd yn arwain at gyfres o arholiadau a fydd yn cael eu gosod a'u hasesu'n allanol. Bydd rhywfaint o amser yn cael ei neilltuo ar gyfer astudio preifat a bydd Llywodraeth Cymru yn talu costau hyfforddiant, ond bydd disgwyl i chi roi o'ch amser eich hun i astudio. Byddwch yn derbyn hyfforddiant ymarferol yn y swydd a bydd yn cael ei gofnodi'n ffurfiol mewn “cyfnodolyn profiad proffesiynol”.

 Ar hyn o bryd, mae'r swydd hon yn denu lwfans archwilio/ cyfrifyddiaeth ar ôl cymhwyso (yn dibynnu ar adolygiad) a byddai disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus fodloni'r ymrwymiadau a nodir ym Mholisi'r Is-adran Llywodraethu Corfforaethol a Sicrwydd ar gyfer Staff sy'n Cyflawni Dyletswyddau Archwilio.

Dyddiad Cau: 14/09/2017 4:00 PM

More jobs like this