Head Of Training

Recruiter
Recruitment Genius
Location
Cardiff, Wales
Salary
£36379 - £39177 per annum
Posted
11 Jul 2017
Expires
08 Aug 2017
Ref
00070843
Contact
Recruitment Genius Ltd
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Are you experienced in developing training services and ensuring survivors' experiences inform improvements in practice and policy?

Do you share our values and are you passionate about ending domestic abuse and all forms of violence against women?

Due to the relocation of our current post-holder, we have an exciting opportunity to lead our national training service, our survivor engagement action research and to further develop our research work.

Holding overall responsibility for the delivery of training and survivor involvement, this post is a key member of our senior management team. You will lead and manage our in-house trainers and our national survivor participation project, and strategically develop our National Training Service Partnership. You will also develop our research strategy, ensuring the active participation of members, survivors and others, in line with our business plan.

You will be an exceptional leader with the ability to develop, motivate and manage high performing teams. You will be able to think and plan strategically, have an entrepreneurial and proactive approach, and can influence and negotiate at the highest level. You will have proven management experience, with the ability to work under pressure and to tight deadlines.

This post is open to women only under the Equality Act 2010 pursuant to Schedule 9, Part 1.

We value diversity and are committed to promoting equality. We encourage applications from women from all backgrounds and communities and particularly welcome applications from Black and minority communities and other under-represented groups.

Closing date 31st July 2017
Interview dates: week commencing 7th August 2017

Gyda chyfrifoldeb cyffredinol am gyflenwi ymchwil ac ymglymiad goroeswyr, mae'r swydd hon yn aelod allweddol o'r uwch dîm rheoli. Byddwch yn arwain ac yn rheoli ein hyfforddwyr mewnol a'n prosiect cyfranogiad goroeswyr cenedlaethol, ac yn datblygu ein Partneriaeth Gwasanaeth Hyfforddi Cenedlaethol yn strategol. Byddwch hefyd yn datblygu ein strategaeth ymchwil, gan sicrhau cyfranogiad gweithredol aelodau, goroeswyr ac eraill, yn unol â chynllun busnes Cymorth i Ferched Cymru.

Byddwch yn arweinydd eithriadol gyda'r gallu i ddatblygu, ysbrydoli a rheoli timau uchel eu perfformiad. Byddwch yn gallu meddwl a chynllunio'n strategol, bydd gennych agwedd entrepreneuraidd a rhagweithiol, a byddwch yn gallu dylanwadu a chyd-drafod ar y lefel uchaf. Bydd gennych brofiad rheoli profedig, ynghyd â'r gallu i weithio dan bwysau ac i derfynau amser llym. Byddwch yn gweithio'n dda gyda chydweithwyr a gwasanaethau eraill.

Mae'r swydd hon ar agor i fenywod yn unig dan Atodlen 9, Rhan 1 Deddf Cydraddoldeb 1.

Rydym ni'n rhoi gwerth ar amrywiaeth ac yn ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb. Rydym yn annog ac yn croesawu ceisiadau gan fenywod o bob cefndir a chymuned ac yn croesawu'n arbennig geisiadau o blith cymunedau du a lleiafrifol ethnig a grwpiau eraill a dangynrychiolir.


Apply for Head Of Training

Already uploaded your CV? Sign in to apply instantly

Apply

Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your CV must be a .doc, .pdf, .docx, .rtf, and no bigger than 1MB


4000 characters left


By applying for a job listed on South Wales Evening Post Jobs you agree to our terms and conditions and privacy policy. You should never be required to provide bank account details. If you are, please email us.