Venue Hire Administrator

Recruiter
National Museum of Wales
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Grade C £17,172.57 - £21,168.94
Posted
07 Jul 2017
Expires
24 Jul 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Venue Hire Administrator

National Museum Cardiff

35 Hours a week Some weekend and evening work will be required.

The ability to speak Welsh is Desirable for this role

Contract up to 12 months

Salary: Grade C £17,172.57 - £21,168.94

(This is based on an FTA salary of £18,153.86 - £22,378.59)

Further details and an application form can be found at our website by clicking apply.

Closing Date  23 July 2017 Before 5pm

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales is an equal opportunities employer. Applications are welcome from all sections of the community.

Gweinyddydd Llogi Cyfleusterau

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

35 Awr yr wythnos Bydd yn rhaid gweithio ar benwythnosau ac yn y nos yn achlysurol.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol i'r swydd hon

Contract hyd at 12 mis

Cyflog: Gradd £17,172.57 - £21,168.94

 

(Mae hyn wedi'i seilio ar cyflog llawn amser o £18,153.86 - £22,378.59)

Mae mwy o fanylion a ffurflen gais ar www.amgueddfacymru.ac.uk/swyddi

Dyddiad Cau: 23 Gorffennaf 2017 Cyn 5yh

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.