Venue Hire Officer

Recruiter
National Museum of Wales
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Grade C £17,172.57 - £21,168.94
Posted
07 Jul 2017
Expires
24 Jul 2017
Sector
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Venue Hire Officer

National Museum Cardiff

35 Hours a week Regular weekend and evening work will be required.

Welsh is Desirable for this role

Permanent Contract

Salary: Grade C £17,172.57 - £21,168.94

(This is based on an FTA salary of £18,153.86 - £22,378.59)

Further details and an application form can be found at our website by clicking apply.

Closing Date  23 July 2017 Before 5pm

 

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales is an equal opportunities employer. Applications are welcome from all sections of the community.

Swyddog Llogi Cyfleusterau

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

35 Awr yr wythnos Bydd yn rhaid gweithio ar benwythnosau ac yn y nos yn rheolaidd.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol i'r swydd hon

Contract Parhaol

Cyflog: Gradd £17,172.57 - £21,168.94

(Mae hyn wedi'i seilio ar cyflog llawn amser o £18,153.86 - £22,378.59)

Mae mwy o fanylion a ffurflen gais ar www.amgueddfacymru.ac.uk/swyddi

Dyddiad Cau: 23 Gorffennaf 2017 Cyn 5yh

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

More jobs like this