Operational Manager - Strategy and Resources / Rheolwr Gweithredol - Strategaeth ac Adnoddau

Recruiter
The Vale of Glamorgan Council
Location
Civic Offices/ Swyddfeydd Dinesig
Salary
£48,746 - £53,618 pa/yf
Posted
05 Jul 2017
Expires
21 Jul 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Operational Manager - Strategy and Resources / Rheolwr Gweithredol - Strategaeth ac Adnoddau

Post Reference/ Cyfeirnod y swydd: Y-SP-SR001

OM1: £48,746 - £53,618 pa/yf

Service/ Gwasanaeth

Strategy, Community Learning and Resources

Strategaeth, Dysgu Cymunedol ac Adnoddau

Location/ Lleoliad: Civic Offices/ Swyddfeydd Dinesig

Closing Date/ Dyddiad cau: 20.07.17  17:00

Further Information/ Gwybodaeth bellach

Days / Hours of Work

Diwrnodau / Oriau Gwaith

Full time

Llawn amser

Brief Description of Post/ Disgrifiad byr o'r swydd

This post plays a key role in the leadership and management of the Learning and Skills Directorate. It has direct management responsibility for School Organisation and Access, Education Finance, Education ICT Services and Governor Support Services. It will contribute to major service reviews being undertaken as part of the Councils change programme.

Mae'r swydd hon yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o arwain a rheoli'r Gyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau. Bydd gan ddeiliad y swydd gyfrifoldeb rheoli uniongyrchol dros Drefniadaeth a Mynediad at Ysgolion, Cyllid Addysg, Gwasanaethau TGCh Addysg a Gwasanaethau Cymorth Llywodraethwyr. Bydd yn cyfrannu at y gwaith o gyflawni adolygiadau gwasanaeth sylweddol yn rhan o raglen newid y Cyngor.

DBS Check Required

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

None/ Dim

For Further Information Contact Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Trevor Baker

01446 709118