Trainee Accountant / Cyfrifydd dan Hyfforddiant

Recruiter
The Vale of Glamorgan Council
Location
Various locations
Salary
Grade F, SCP 21 - 26  £20,138 - £23,398 p.a.
Posted
05 Jul 2017
Expires
21 Jul 2017
Sector
Accounting
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Trainee Accountant / Cyfrifydd dan Hyfforddiant

Post Reference/Cyfeirnod y swydd: W-RM-AC009

Grade F, SCP 21 - 26  £20,138 - £23,398 p.a.

Gradd F, PCG 21 - 26  £20,138 - £23,398 p.a.

Service/ Gwasanaeth: Financial Services/ Gwasanaethau Ariannol

Location/ Lleoliad: Various/Amrywiol

Closing Date/ Dyddiad cau: 20.07.17 17:00

Further Information/ Gwybodaeth bellach

Days / Hours of Work

Diwrnodau / Oriau Gwaith

Fixed Term Contract 3 Years

Cytundeb Cyfnod Sefydlog 3 Blynedd

Monday - Friday / 37 hours a week

Llun - Gwener / 37 awr yr wythnos

Brief Description of Post

Disgrifiad byr o'r swydd

To assist in the provision of financial, systems, accountancy and audit services and to study for the CIPFA professional accountancy qualification.

Cynorthwyo yn y broses o ddarparu gwasanaethau ariannol, systemau, cyfrifyddiaeth ac archwilio, ac astudio ar gyfer cymhwyster cyfrifyddiaeth proffesiynol CIPFA.

DBS Check Required

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

None/ Dim

For Further Information Contact/ Am ragor o wybodaeth cysylltwch â :Carolyn Michael

Operational Manager Accountancy/ Rheolydd Gweithredu Cyfrifyddiaeth

01446 709778

More jobs like this