VICE PRESIDENT

Recruiter
Welsh Government*
Location
Aberystwyth, Ceredigion (Sir Ceredigion)
Salary
Competitive
Posted
30 Jun 2017
Expires
22 Jul 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

CAN YOU HELP LEAD ONE OF WALES' PREMIER CULTURAL BODIES?

We are seeking to make an appointment to the Board of Trustees of The National Library of Wales. Do you have the competencies and experience we need?

VICE PRESIDENT

Minimum time commitment of 12 days per year -unpaid - which includes attendance at 5 meetings per year -starting  1 January 2018

For further details and to apply go to our website by clicking apply.

The closing date for applications is 21st July 2017.

 

ALLWCH CHI HELPU I ARWAIN

UN O BRIF GYRFF DIWYLLIANNOL

CYMRU?

Rydym wrthi'n gwneud penodiad allweddol i Fwrdd Ymddiriedolwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru. A oes gennych y cymwyseddau a'r profiad sydd ei angen arnom?

IS-LYWYDD

Ymrwymiad amser o leiaf 12 diwrnod y flwyddyn - di-dâl - sy'n cynnwys mynychu 5 cyfarfod y flwyddyn - i ddechrau ar  1 Ionawr 2018 I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais ewch i:

www.llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus neu os

oes gennych ymholiadau ffoniwch y Ddesg Gymorth

Cydwasanaethau (029) 2082 5454 neu anfonwch e-bost at DesgGymorthCydwasanaethau@cymru.gsi.gov.uk

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw

21 Gorfennaf  2017.