Occupational Health Nurse

Recruiter
The Vale of Glamorgan Council
Location
Barry
Salary
Grade H, SCP 31 - 36  £27,668 - £31,601 p.a. pro rata
Posted
21 Jun 2017
Expires
20 Jul 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Occupational Health Nurse (P/T) / Nyrs Iechyd Galwedigaethol (Rh/A)

Post Reference/ Cyfeirnod y swydd : Y-HR-HS012

Grade H, SCP 31 - 36  £27,668 - £31,601 p.a. pro rata

Gradd H, PCG 31 - 36  £27,668 - £31,601 p.a. pro rata

Service/ Gwasanaeth : Human Resources/ Adnoddau Dynol

Location/ Lleoliad: Civic Offices/ Swyddfeydd Dinesig

Closing Date/ Dyddiad cau: 06.07.17  17:00

Further Information/ Gwybodaeth bellach

Days / Hours of Work

Diwrnodau / Oriau Gwaith

18.5 hours. Days to be agreed

18.5 awr. Diwrnodau i'w cytuno

Brief Description of Post/ Disgrifiad byr o'r swydd

To support the Occupational Health Nurse Manager in providing a comprehensive service across the Council.   Duties will include sickness absence management, health promotion and delivery comprehensive health screening and surveillance programmes.

Cefnogi'r Rheolwr Nyrs Iechyd Galwedigaethol i ddarparu gwasanaeth cynhwysfawr ar draws y Cyngor.    Bydd dyletswyddau'n cynnwys rheoli absenoldeb salwch, hyrwyddo iechyd a darparu rhaglenni sgrinio iechyd a goruchwylio cynhwysfawr.

DBS Check Required

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

None/Dim

For Further Information Contact/ Am ragor o wybodaeth cysylltwch â

Nicky Johns 01446 709182

www.valeofglamorgan.gov.uk