Cydlynydd Rhyngwladol

Recruiter
Arts Council of Wales
Location
Cardiff
Salary
Gradd B: £20,147 - £24,500 yn ddibynnol ar brofiad
Posted
20 Jun 2017
Expires
19 Jul 2017
Sector
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Cydlynydd Rhyngwladol

Llawn amser, 37 o oriau wythnos

Gradd B: £20,147 - £24,500 yn ddibynnol ar brofiad

Lleolir y swydd hon yng Nghaerdydd.

Mae'r Cydlynydd Rhyngwladol yn cefnogi gweithgareddau, prosiectau a gwasanaethau

Celfyddydau Rhyngwladol Cymru i sicrhau eu bod yn cael eu cyflawni'n effeithiol, a'r rhyng-

gysylltiad â gweithgareddau rhyngwladol eraill a'n gwaith partneriaeth gyda'r British

Council, drwy ddarparu gwasanaeth gweinyddu a chynorthwyo o safon uchel sy'n hwyluso

gweithio'n hyblyg/gweithio ar daith.

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Rhyngwladol i ymuno â'n tîm i weithio ar brosiectau sy'n

cynnwys datblygu gwasanaethau gwybodaeth rhyngwladol, cydlynu cyfathrebu, gohebiaeth

ac apwyntiadau. Mae'n golygu hefyd cynllunio, trefnu a gweinyddu cyfarfodydd mewnol ac

allanol, digwyddiadau a chynadleddau a chymryd rhan yn y broses o gyflawni gwaith

cysylltu rheng flaen â sectorau yng Nghymru ac ar adegau dramor mewn cyd-destunau

rhyngwladol.

Bydd deilydd y swydd yn meddu ar wybodaeth am y celfyddydau yng Nghymru ac

ymrwymiad i hyrwyddo celfyddydau o Gymru yn rhyngwladol. Mae profiad perthnasol o

ddarparu gwasanaethau gweinyddol a sefydliadol o safon uchel, profiad o ymchwilio i

wybodaeth a rhoi cyngor ac ymdrin ar lefel sefydliadol â phobl mewn digwyddiadau,

cynadleddau a chyd-destunau grŵp eraill yn hanfodol.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ac mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac

yn ysgrifenedig) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Mae gwybodaeth ddigonol o unrhyw

ieithoedd tramor neu'r gallu i siarad unrhyw rai yn rhugl yn ddymunol.

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn.

Am ragor o fanylion a ffurflen gais ewch i www.celf.cymru/swyddi

Dyddiad cau: 12:00 canol ddydd ar 7 Gorffenaf 2017

Dylid anfon ffurflenni cais at AdranAdnoddauDynol@celf.cymru

Noder, ni fydd CV yn cael eu derbyn.

Gweithredwn Bolisi Cyfle Cyfartal ar recriwtio a chroesawn geisiadau gan bob adran

o'r gymuned yn y Gymraeg neu Saesneg.

More jobs like this