Team Leader (Western Bay)

Recruiter
Shelter Cymru
Location
Swansea (Abertawe)
Salary
£27,122 per annum (pro rata)
Posted
15 Jun 2017
Expires
23 Jun 2017
Team Leader (Western Bay) Swansea Office Post No: SC391 24.5 hours per week £27,122 per annum (pro rata) Working as a Team Leader with Shelter Cymru you will manage and supervise our Housing Law Caseworkers in the Swansea, Neath Port Talbot and Bridgend region, as well as providing specialist housing advice region-wide but with a particular focus on Neath Port Talbot. To apply, visit our website via the Apply button or telephone 01792 469400 Closing Date: 22 June 2017 Shelter Cymru challenges discrimination in all areas of its work and employment practices. Charity No 515902 Arweinydd Tîm (Bae’r Gorllewin) Swyddfa Abertawe Rhif Y Swydd: SC391 24.5 awr yr wythnos £27,122 y flwyddyn (pro rata) Gan weithio fel Arweinydd Tîm gyda Shelter Cymru, byddwch yn rheoli a goruchwylio ein Gweithwyr Achos Cyfraith Tai yn rhanbarth Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr, ac yn darparu cyngor tai arbenigol ledled y rhanbarth, ond gyda ffocws penodol ar Gastell-nedd Port Talbot. I wneud cais, ewch i’n gwefan neu ffoniwch 01792 469400 Dyddiad Cau: 22 Mehefin 2017 Mae Shelter Cymru yn herio gwahaniaethu ym mhob un o’i feysydd gwaith a’i arferion cyflogaeth. Rhif Elusen 515902 This job was originally posted as www.totaljobs.com/job/74428214