Pensaer Atebion TGCh

Recruiter
Swansea Council*
Location
Cardiff
Salary
£41,025 - £44,774 y flwyddyn
Posted
31 May 2017
Expires
01 Jul 2017
Ref
225225664-01
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Mae Dinas a Sir Abertawe yn trawsnewid. Mae'r newid yn cyflymu a bydd ein gwasanaethau digidol wrth wraidd ein hymgyrch am wasanaethau cynaliadwy sy'n addas ar gyfer y dyfodol.

Corporate Services
Pensaer Atebion TGCh

  • £41,025 - £44,774 y flwyddyn
  • Rhif y swydd: CS.65353

Rydym yn chwilio am Bensaer Atebion TGCh profiadol sydd â'r egni a'r brwdfrydedd i fod yn gyfrifol am strategaeth gyffredinol, am ddylunio ac am lywodraethu datblygiad seilwaith technegol digidol a TGCh y Cyngor, gan gynnwys gweinyddion Windows ac Unix a rhwydweithiau llais a data.

Bydd gennych brofiad o:

  • Atebion TGCh ar sail seilwaith cwmwl, corfforol a rhithwir
  • Goruchwylio'r dyluniad technegol o ran holl elfennau seilwaith y prosiectau TG
  • Citrix, diogelwch TGCh, rhwydwaith Cisco a phensaernïaeth y ganolfan ddata
  • Rheoli timau amrywiol
  • Gweithio gydag amrywiaeth o randdeiliaid
  • Y gallu i fodloni gofynion busnes, o'r mapio cychwynnol hyd at ddylunio atebion
  • Darparu newid seilwaith ar fyrder
  • Herio ymagweddau presennol.

Os yw'ch uchelgais yn cyd-fynd â'n huchelgais ninnau, gallech chwarae rhan allweddol o ran ein trawsnewidiad. Mae'r rôl wedi'i lleoli yn ein swyddfa yn y Ganolfan Ddinesig a byddwch yn adrodd yn uniongyrchol i'r Rheolwr Gwasanaethau Digidol.

Gwnewch gais ar unwaith ar ein gwefan trwy y botwm “Gwneud cais” ar y dudalen hon.

Dyddiad cau: 5.00pm, 30 Mehefin 2017