Associate Lecturer Services Assistant

Recruiter
The Open University
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
​£18,940 - £21,220
Posted
26 May 2017
Expires
14 Jul 2017
Contract Type
Temporary
Hours
Full Time

£18,940 - £21,220

Cardiff

Please quote reference: 13635

Temporary contract to 31st July 2018

Access, Careers and Teaching Support (ACTS)

We are looking to recruit a dynamic, self-motivated and innovative individual to the post of Associate Lecturer Services Assistant.  You will provide administrative support to members of the Open University's academic/administrative staff on a team basis with other Assistants both in Cardiff and across the UK.  You will be responsible for dealing with general queries from Associate Lecturers and students, providing information and advice, whilst supporting the Staff Tutors of several faculties.  You will also provide support for Associate Lecturer staff development events and conferences.

You will have relevant work experience within a large complex organisation and a good standard of general education possessing a minimum qualification of GCSE/GCE O level grade ‘C' (or equivalent e.g. NVQ level 2, BTEC) in a range of subjects including English and Mathematics.  You will be pro-active, flexible and helpful team player, with strong organisational and communication skills and be highly IT literate with proven competence in the use of Microsoft Office and other databases.

Closing Date: 8 June, 2017 - 12:00

Interview date: 13 July 2017

 

Cynorthwyydd Gwasanaethau Darlithwyr Cyswllt

Cymorth Mynediad, Gyrfaoedd ac Addysgu (ACTS)

Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Lleolir yng Nghaerdydd

£18,940 i £21,220            

Cyf: 13635

Contract dros dro tan 31 Gorffennaf 2018

 

Rydym yn chwilio am unigolyn dynamig, hunan-gymhellol ac arloesol i lenwi swydd Cynorthwyydd Cyfadran Darlithwyr Cyswllt. Byddwch yn darparu cymorth gweinyddol i aelodau o staff academaidd/gweinyddol y Brifysgol Agored fel rhan o dîm gyda Chynorthwywyr eraill yng Nghaerdydd a ledled y DU. Byddwch yn gyfrifol am ymdrin ag ymholiadau cyffredinol gan fyfyrwyr a Darlithwyr Cyswllt, yn darparu gwybodaeth a chyngor wrth gynorthwyo Tiwtoriaid Staff sawl cyfadran. Byddwch hefyd yn cynorthwyo digwyddiadau datblygu staff Darlithwyr Cyswllt a chynadleddau.

Bydd gennych brofiad gwaith perthnasol mewn sefydliad mawr a chymhleth ynghyd â safon dda o addysg gyffredinol gan gynnwys o leiaf TGAU/TAG lefel O gradd 'C' (neu gyfwerth e.e. NVQ lefel 2, BTEC) mewn amrywiaeth o bynciau gan gynnwys Saesneg a Mathemateg. Byddwch yn unigolyn rhagweithiol a hyblyg sy'n gweithio'n dda mewn tîm, gyda sgiliau trefnu a chyfathrebu cadarn a sgiliau TG gwych, ynghyd â phrofiad o ddefnyddio Microsoft Office a chronfeydd data eraill.

Dyddiad cau: Hanner dydd, 8 Mehefin 2017

Dyddiad y cyfweliad: 13 Gorffennaf  2017

Email: Wales-Recruitment@open.ac.uk

An application form and job related information are available from the links located below.  Hard copies and access details for disabled applicants are available from the Recruitment Co-ordinator by email (on the link above), quoting the reference number.

Mae ffurflen gais a gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'r swydd ar gael o'r dolenni isod. Mae copïau caled a manylion mynediad ar gyfer ymgeiswyr anabl ar gael gan y Cydlynydd Recriwtio drwy e-bost (ar y ddolen uchod) gan ddyfynu'r rhif cyfeirnod.

For detailed information and how to apply go to http://www3.open.ac.uk/employment or email the Recruitment Co-ordinator at Wales-Recruitment@open.ac.uk quoting the relevant reference number.

Am wybodaeth fanwl a gwybodaeth am sut i wneud cais ewch i http://www3.open.ac.uk/employment, neu anfonwch e-bost at y Cydlynydd Wales-Recruitment@open.ac.uk  gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod perthnasol.

We promote diversity in employment and welcome applications from all sections of the community

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned