Prentisiaid 2017

Recruiter
Llywodraeth Cymru / Welsh Government*
Location
Nghymru
Salary
£17,200 y flwyddyn wrth dderbyn hyfforddiant
Posted
25 May 2017
Expires
23 Jun 2017
Ref
225220841-02
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Gwnewch Wahaniaeth gyda ni

Prentisiaid 2017

Mae Llywodraeth Cymru yn chwilio am hyd at 50 o Brentisiaid i ymuno â ni dros y 12 mis nesaf.

Mae'n ddewis da o ran gyrfa, boed yn gadael ysgol neu goleg, yn dychwelyd i'r gweithle ar ôl cael teulu neu'n edrych am gyfleoedd newydd.

Mae Llywodraeth Cymru yn gyflogwr sy'n cynnig cyfleoedd unigryw yng Nghymru. Mae gennym amrywiaeth eang o swyddi ar gael dan gytundeb prentisiaeth 18 mis o hyd.

Beth yw'r manteision?
Ennill
£17,200 y flwyddyn wrth dderbyn hyfforddiant.
Cewch 31 diwrnod o wyliau, 10 gwyl banc ac rydym yn cynnig oriau hyblyg i'ch helpu i sicrhau cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith.
Astudio ar gyfer NVQ lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes.
Datblygu amrywiaeth o sgiliau.

Beth nesaf?
Ewch i'n gwefan gan y botwm “Gwneud cais” ar y dudalen hon.

Mae'r Rhaglenni Prentisiaeth, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, yn cael cymorth ariannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Angen fersiwn print bras, Braille neu sain? Ffoniwch 029 2082 5454