Volunteer Co-ordinator

Recruiter
National Museum of Wales
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Grade D £21,234.84 - £27,621.92
Posted
08 May 2017
Expires
17 May 2017
Sector
Public Sector
Contract Type
Temporary
Hours
Full Time

Volunteer Co-ordinator

Grade D £21,234.84 - £27,621.92

35 hours a week

Maternity Cover - up to 12 months

We are looking for a volunteer co-ordinator with experience in engaging with people from diverse backgrounds and communities to fill the post of Volunteer Co-ordinator (Maternity Cover). The post holder will have proven experience of co-ordinating volunteer programmes or working with volunteers, experience of successfully working with a diverse range of community groups and have a collaborative approach when working with colleagues, volunteers and community partners.

The ability to communicate effectively at all levels in both Welsh and English is essential.

Further details and an application form can be found at our website by clicking apply.

Closing date: 17 May 2017 (Before 5pm)

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales is an equal opportunities employer. Applications are welcome from all sections of the community.

 

 

Cydlynydd Gwirfoddoli

Gradd D £21,234.84 - £27,621.92

35 awr yr wythnos

Cyfnod Mamolaeth hyd at 12 Mis

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Gwirfoddoli (dros gyfnod mamolaeth) sydd â phrofiad o ymgysylltu â phobl o wahanol gefndiroedd a chymunedau. Bydd gan ddeiliad y swydd brofiad o gydlynu rhaglenni gwirfoddoli neu o weithio â gwirfoddolwyr, a phrofiad o weithio'n llwyddiannus ag amrediad eang o grwpiau cymunedol. Bydd yn gallu cydweithio â staff, gwirfoddolwyr a phartneriaid cymunedol.

Bydd angen sgiliau rhyngbersonol ardderchog, mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol.

Mae mwy o fanylion a ffurflen gais ar www.amgueddfacymru.ac.uk/swyddi.

Dyddiad cau: 17 Mai 2017 (Cyn 5pm)

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned

More jobs like this