Pwyllgor Sicrhau Aelod o'r Panel Cynghori Annibynnol / Aelod o Archwilio a Risg

Recruiter
Ombudsman For Wales*
Location
Pencoed, Bridgend
Salary
Cystadleuol
Posted
03 May 2017
Expires
26 May 2017
Ref
225201632-01
Sector
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (Pencoed)

Pwyllgor Sicrhau Aelod o'r Panel Cynghori Annibynnol / Aelod o Archwilio a Risg

A fyddech chi'n hoffi helpu Ombwdsmon gyflawni ei weledigaeth i unioni pethau ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau cyhoeddus ac i ysgogi gwelliannau yn y gwasanaethau hynny?

Mae'r Ombwdsmon yn am benodi nifer o aelodau annibynnol i'r Panel Ymgynghorol ac i'r Pwyllgor Sicrhau Archwilio a Risg.

Mae'r rhain yn benodiadau allweddol i ategu llywodraethu rhagorol. Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus o safon a bod yn gallu darparu cefnogaeth a her i'r Ombwdsmon. Dylai ymgeiswyr feddu ar brofiad o weithredu ar lefel uwch lefel strategol, gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da yn ogystal â gwybodaeth o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus o fewn y cyd-destun Cymreig. Ceisiadau gan y rhai sydd ag arbenigedd ym meysydd cyflwyno gwasanaeth, rheoli gwybodaeth neu brofiad o gyfiawnder gweinyddol / Mae croeso arbennig awdurdodaethau ombwdsmon eraill.

Mae'r Panel Ymgynghorol a'r Pwyllgor Sicrhau Risg Archwilio a cwrdd yn chwarterol. Telir cyflog ar gyfradd ddyddiol o £311 ar gyfer eu penodi i'r Panel a'r Pwyllgor a £282 ar gyfer eu penodi i'r Panel yn unig.

Am ragor o wybodaeth a phecyn cais, anfonwch e-bost atom drwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar waelod y dudalen hon.

Mae'n rhaid i ffurflenni cais wedi'u cwblhau gael eu derbyn erbyn canol dydd ar ddydd Gwener 26 mis Mai 2017.
Ni fydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried.

Mae'r Ombwdsmon wedi ymrwymo i fod yn gyflogwr cyfle cyfartal.

More jobs like this