Pennaeth Polisi Strategol

Recruiter
Qualifications Wales
Location
Newport
Salary
Band 5 - Ystod cyflog £48,650 - £56,900 y flwyddyn
Posted
27 Apr 2017
Expires
12 May 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Pennaeth Polisi Strategol

Band 5 - Ystod cyflog £48,650 - £56,900 y flwyddyn

Caiff Cymwysterau Cymru ei sefydluGorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru i reoleiddio

cymwysterau system cymwysterau yng Nghymru yn annibynnol. Bydd y corff newydd yn gyfrifol

am sicrhau bod cymwysterau a'r system cymwysterau yn effeithiol o ran diwallu anghenion

rhesymol dysgwyr yng Nghymru, ac ennyn hyder y cyhoedd yn y rhain.

Bydd gan Cymwysterau Cymru Gadeirydd a Bwrdd sydd wedi'u penodi'n gyhoeddus sy gyfrifol am

gyflawni swyddogaethau statudol Cymwysterau Cymru rwymedigaethau i Lywodraeth Cymru fel

Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru. Felly, bydd y Bwrdd yn cytuno ar gyfeiriad strategol a

threfniadau llywodraethu'r sefydliad a bydd y Tîm Gweithredol (sy cynnwys y Prif Weithredwr a'r

tri Chyfarwyddwr Gweithredol) yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu'r cynlluniau strategol a gweithredol.

Prif ddiben y rôl yw arwain y gwaith o sicrhau bod cymwysterau r system gymwysterau yng

Nghymru yn effeithiol o ran diwallu anghenion dysgwyr - ac atgyfnerthu gwaith o ennyn hyder y

cyhoedd yn y ddau faes hyn.

Dyddiad cau: hanner dydd, Dydd Gwener 12 Mai 2017

I wneud cais, ewch i: http://qualificationswales.org/about-us/working- for/head-of- strategic- policy/?lang=