Victim Officer

Recruiter
The Vale of Glamorgan Council
Location
The Vale of Glamorgan
Salary
£20,138 - £23,398 p.a.
Posted
26 Apr 2017
Expires
24 May 2017
Contract Type
Temporary
Hours
Full Time

Children and Young People Services
Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc

£20,138 - £23,398 p.a.

Victim Officer (Temporary Grant funded until 31 March 2018)
Swyddog Dioddefwyr (dros dro Ariennir drwy grant tan 31 Mawrth 2018)

Brief Description of Post/Disgrifiad byr o'r swydd

To provide restorative services including the facilitation of restorative conferences to victims of youth crime in compliance with the Victim's Code of Practice.

Cynnig gwasanaethau adferol gan gynnwys hwyluso cynadleddau adferol i ddioddefwyr trosedd ieuenctid mewn cydymffurfiaeth â'r Cod Ymarfer Dioddefwyr

Ref/Cyf: V-CF-YTT87

Closing date/ Dyddiad cau: 11.5.17