Non-Executive Members of the Wales Audit Office

Recruiter
The National Assembly for Wales
Location
Wales
Salary
Competitive
Posted
25 Apr 2017
Expires
19 May 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

National Assembly for Wales

Non-Executive Members of the Wales Audit Office

Who guards the guardians of £15 billion annual spend?

Do you live and breathe Nolan Principles?

Do you have significant experience at the highest levels?

We need Non-Executive Members for the Wales Audit Office, the public service watchdog for Wales.

Closing date: 10:00 19 May 2017

To find out more visit our website by clicking apply.

 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Aelodau Anweithredol o Swyddfa Archwilio Cymru

Pwy sy'n gwarchod gwarchodwyr gwariant o £15 biliwn y flwyddyn?

A yw Egwyddorion Nolan yn ail natur i chi?

A oes gennych brofiad helaeth ar y lefelau uchaf?

Mae angen Aelodau Anweithredol ar Swyddfa Archwilio Cymru, sef y corff sy'n gwarchod gwasanaethau cyhoeddus Cymru.

Dyddiad cau: 10:00 19 Mai 2017

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i http://www.cynulliad.cymru/penodiadaucyhoeddus neu ffoniwch 0300 200 6469.