Support Services Assistant

Recruiter
The Open University
Location
Cardiff
Salary
£18,940 to £21,220
Posted
12 Apr 2017
Expires
11 May 2017
Contract Type
Temporary
Hours
Part Time

Support Services Assistant

The Open University in Wales

£18,940 to £21,220, Ref: 13522

Based in Cardiff

Part-time Job Share - 14.8 hours per week (Thursday and Friday)

Temporary contract until 31 July 2018

The Open University has been transforming lives since 1969 by opening up higher education to all sections of the community.

We are seeking a highly motivated and customer focused individual to join our Support Services team.  You will be responsible for managing a busy reception area acting as the first point of contact for students, visitors and staff.  You will also respond to requests for basic course information and arrange advice and guidance appointments as well as greeting clients and visitors.

You will need to be fluent in both Welsh and English and educated to GCSE Grade C or equivalent level to include English and Mathematics. You will have excellent interpersonal, communication skills and be IT literate with a strong attention to detail.  You will be able to remain calm under pressure and work well using your own initiative.

Closing date: 12 noon on 11 May 2017

Interview date: 22 May 2017

We promote diversity in employment and welcome applications from all sections of the community.

Cynorthwyydd Gwasanaethau Cymorth

Y Brifysgol Agored yng Nghymru

£18,940 i £21,220, Cyf: 13522

Wedi ei lleoli yng Nghaerdydd

Rhannu Swydd yn Rhan Amser - 14.8 awr yr wythnos (dydd Iau a dydd Gwener)

Cytundeb dros dro hyd at 31 Gorffennaf 2018

Mae'r Brifysgol Agored wedi bod yn gweddnewid bywydau ers 1969 drwy sicrhau bod addysg uwch ar gael i bob rhan o'r gymdeithas.

Dymunwn benodi unigolyn sydd ag ysgogiad rhagorol ac sy'n canolbwyntio ar y cwsmer i ymuno â'n tîm Gwasanaethau Cymorth. Mi fyddwch yn gyfrifol am reoli derbynfa brysur ac yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ein myfyrwyr, ymwelwyr a staff. Byddwch hefyd yn ymateb ceisiadau am wybodaeth sylfaenol am gyrsiau a threfnu apwyntiadau cyngor ac arweiniad yn ogystal â chyfarch cleientiaid ac ymwelwyr.

Bydd angen i chi fod yn rhugl yn Gymraeg a Saesneg ac yn meddu ar Radd C TGAU neu gyfwerth sy'n cynnwys Saesneg a Mathemateg. Bydd gennych sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu gwych ac â gallu mewn TG ac yn medru rhoi sylw manwl i dasgau. Byddwch yn llwyddo i fod yn bwyllog dan bwysau ac yn gweithio'n dda ar eich menter eich hun.

Dyddiad cau:             hanner dydd ar 11 Mai 2017

Dyddiad cyfweliad:   22 Mai 2017

Am wybodaeth fanwl a sut i ymgeisio ewch i http://www3.open.ac.uk/employment/job-details.asp?id=12799, ffoniwch y Cydlynydd Recriwtio ar 029 2047 1019 neu e-bostio Wales-Recruitment@open.ac.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod.

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymdeithas.