DEBT ADVISER

Recruiter
Shelter Cymru
Location
Llanelli, Carmarthenshire (Sir Gaerfyrddin)
Salary
£22,526 per annum (pro rata)
Posted
11 Apr 2017
Expires
24 Apr 2017
Sector
Accounting
Contract Type
Contract
Hours
Part Time

 DEBT ADVISER

LLANELLI OFFICE

POST NO:  SC394

17.5 hours per week

£22,526 per annum (pro rata)

Post funded for 12 months initially

(subject to continued funding thereafter)

The post holder will work in partnership with Carmarthenshire County Council providing clients with specialist money/debt advice, advocacy and representation.   

 

The postholder will be expected to undertake direct debt casework and work to Legal Services Commission Specialist Debt Quality Mark requirements.

To apply, visit our website at our website by clicking apply.

CLOSING DATE: 24 APRIL 2017

Shelter Cymru challenges discrimination in all areas of its work and employment practices.

Charity No 515902

 

 

CYNGHORYDD AR DDYLEDION

SWYDDFA LLANELLI

RHIF Y SWYDD:  SC394

17.5 awr yr wythnos

£22,526 y flwyddyn (pro rata)

Cyllidir y swydd am 12 mis i ddechrau  

(yn amodol ar gyllid yn parhau wedyn)

Bydd deiliad y swydd yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Gâr yn darparu cyngor arbenigol ar arian/dyledion i gleientiaid, ynghyd â gwasanaethau eirioli a chynrychioli.

 

Disgwylir i ddeiliad y swydd ymgymryd â gwaith achos uniongyrchol ar ddyledion a gweithio yn unol â gofynion Marc Ansawdd ar Ddyledion Arbenigol y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol .  

 

I wneud cais, ewch i'n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400

DYDDIAD CAU: 24 EBRILL 2017

Mae Shelter Cymru yn herio gwahaniaethu ym mhob un o'i feysydd gwaith a'i arferion cyflogaeth.

Rhif Elusen 515902

More jobs like this