DEBT ADVISER

Recruiter
Shelter Cymru
Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£22,526 per annum
Posted
11 Apr 2017
Expires
24 Apr 2017
Sector
Accounting
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

DEBT ADVISER - SWANSEA

SWANSEA OFFICE

POST NO:  SC393

35 hours per week

£22,526 per annum

Fixed term contract to 31 March 2018 initially

(subject to continued funding thereafter)

This is a Money Advice Service funded face to face debt advice post, the purpose of which is to provide clients with specialist debt advice, and, where necessary, advocacy and representation.

The postholder will be expected to undertake direct debt casework and work to Legal Services Commission Specialist Quality Mark requirements.

To apply, visit our website by clicking apply.

CLOSING DATE: 24 APRIL 2017

Shelter Cymru challenges discrimination in all areas of its work and employment practices.

Charity No 515902

 

 

CYNGHORYDD AR DDYLEDION - ABERTAWE

SWYDDFA ABERTAWE

RHIF Y SWYDD:  SC393

35 awr yr wythnos  

£22,526 y flwyddyn

Contract tymor penodol tan 31 Mawrth 2018 i ddechrau  

(yn amodol ar gyllid yn parhau wedyn)

Dyma swydd rhoi cyngor wyneb yn wyneb ar ddyledion a gyllidir gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, a'i nod yw darparu cleientiaid â chyngor arbenigol ar ddyledion a, lle bo hynny'n angenrheidiol, gwasanaethau eirioli a chynrychioli.

Disgwylir i ddeiliad y swydd ymgymryd â gwaith achos uniongyrchol ar ddyledion a gweithio yn unol â gofynion Marc Ansawdd ar Ddyledion Arbenigol y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol .  

I wneud cais, ewch i'n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400

DYDDIAD CAU: 24 EBRILL 2017

Mae Shelter Cymru yn herio gwahaniaethu ym mhob un o'i feysydd gwaith a'i arferion cyflogaeth.

Rhif Elusen 515902

More jobs like this