Campaigns and Communications Officer (bi-lingual)

Recruiter
Disability Wales
Location
Caerphilly
Salary
£26,822 - £30,153 (NJC Scale 30 - 34) (pro rata £21,457 - £24,122)
Posted
05 Apr 2017
Expires
02 May 2017
Contract Type
Temporary
Hours
Part Time

Campaigns and Communications Officer (bi-lingual)

An opportunity to join Wales' Disability Expert, the only national pan-impairment organisation representing disabled people and their organisations in Wales.

Disability Wales seeks an experienced individual, with excellent communication skills in both verbal and written Welsh and English to develop its campaigns and promote DW and its messages to existing and potential members, stakeholders, media, funders and supporters, including engaging them via DW's digital and social media channels.

Fixed term contract: 12 months with potential for extension

28 hours per week

Salary: £26,822 - £30,153 (NJC Scale 30 - 34) (pro rata £21,457 - £24,122)

Download a pack from our website by clicking apply.

Closing date: 5pm, 2 May 2017

Interviews: 16th May 2017

Swyddog Ymgyrchoedd & Cyfathrebu (dwyieithog)

Cyfle i ymuno ag arbenigwr anabledd Cymru, yr unig gorff amhariad cenedlaethol yn cynrychioli pobl anabl a'u cyrff yng Nghymru.

Mae Anabledd Cymru yn edrych am unigolyn profiadol, gyda sgiliau cyfathrebu ardderchog mewn Cymraeg a Saesneg llafar ac ysgrifenedig,  i ddatblygu ymgyrchoedd a hyrwyddo AC a'i negeseuon i'w aelodau presennol, darpar aelodau, rhanddeiliaid, y cyfryngau, cyllidwyr a chefnogwyr, yn cynnwys cysylltu drwy sianeli digidol a chyfryngau cymdeithasol AC.

Contract tymor sefydlog: 12 mis gyda'r posibilrwydd o estyniad

28 awr yr wythnos

Cyflog: £26,822 - £30,153 (Graddfa NJC 30 - 34) (pro rata £21,457 - £24,122)

Diddordeb? Cysylltwch i ofyn am becyn cais yn y fformat o'ch dewis ar 029 2088 7325 (ffôn testun drwy'r cysylltydd), ffacs 029 2088 8702, ebost info@disabilitywales.org, llwytho pecyn o'r wefan www.disabilitywales.org neu ysgrifennu at y cyfeiriad isod.

Dyddiad cau: 5.00pm 2 Mai 2017

Cyfweliadau: 16 Mai 2017