Member of the National Assembly for Wales Remuneration Board

Recruiter
The National Assembly for Wales
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Daily Payment
Posted
30 Mar 2017
Expires
27 Apr 2017
Contract Type
Temporary
Hours
Part Time

Member of the National Assembly for Wales Remuneration Board

Closing date: 10.00, Friday 5 May 2017

The Remuneration Board is responsible for determining financial support for Assembly Members and ensuring a transparent process which instils public confidence. This is a high profile, critical role that requires an individual with exceptional skills and experience, and an appreciation of Welsh political/public life.

The term of the role is for five years. Members are paid a daily fee.

To find out more visit our website by clicking apply.

The National Assembly for Wales is committed to recruiting through fair and open competition which supports equality of opportunity.

 

Aelodau o Fwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Dyddiad cau: 10.00, ddydd Gwener 5 Mai 2017

Y Bwrdd Taliadau sy'n gyfrifol am benderfynu ar gymorth ariannol i Aelodau'r Cynulliad a sicrhau proses dryloyw sy'n meithrin hyder y cyhoedd. Mae hon yn rôl proffil uchel, hollbwysig sy'n gofyn am berson sydd â sgiliau a phrofiad eithriadol ac sy'n gwerthfawrogi bywyd gwleidyddol/cyhoeddus Cymru.

Cyfnod y rôl yw pum mlynedd. Telir ffi dyddiol i Aelodau.

I gael gwybod mwy ewch i www.cynulliad.cymru/penodiadaucyhoeddus neu ffoniwch: 0300 200 6469.

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi ymrwymo i benodi drwy gystadleuaeth deg ac agored, gan gefnogi cyfleoedd cyfartal i bawb.