Aelodau

Recruiter
Llywodraeth Cymru / Welsh Government*
Location
Caerdydd
Salary
£5,319 y flwyddyn ynghyd â threuliau rhesymol
Posted
28 Mar 2017
Expires
21 Apr 2017
Ref
225178309-01
Sector
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Pwyllgor Cynghori Ar Fwyd Cymru

Aelodau

Tâl cydnabyddiaeth - £5,319 y flwyddyn ynghyd â threuliau rhesymol - Ymrwymiad amser 2-3 diwrnod y mis, gyda 6 chyfarfod bob blwyddyn.

Mae Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru yn darparu cyngor neu wybodaeth i'r Asiantaeth Safonau Bwyd am ddiogelwch bwyd a materion eraill mewn perthynas â bwyd sydd o ddiddordeb i ddefnyddwyr. Gwahoddir ceisiadau gan unigolion a all arddangos gwybodaeth a dealltwriaeth drylwyr a pharhaus mewn perthynas â materion sy'n ymwneud â bwyd, gan gynnwys datblygu polisi bwyd sy'n berthnasol i Gymru.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i'n gwefan gan y botwm “Gwneud cais” ar y dudalen hon.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 21 Ebrill 2017

Angen fersiwn print bras, Braille neu sain? Ffoniwch 029 2082 5454

More jobs like this