RHEOLWR PROSIECT

Recruiter
Golden Oldies
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Competitive
Posted
20 Mar 2017
Expires
22 Apr 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

RHEOLWR PROSIECT
Elusen Golden-Oldies
Rhif Cofrestru 1121600
Cefnogir gan:

Yng Nghymru fel Goldies Cymru mae ein helusen yn ymestyn allan i bobl agored i niwed drwy sesiynau canu a gweithgareddau yn ystod y dydd a gefnogir gan y Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru. Rydym yn recriwtio rheolwr prosiect rhan-amser newydd i gefnogi Rachel Parry, Arweinydd Rhaglen Goldies Cymru.

Byddwch yn siarad Cymraeg, yn mwynhau canu ac yn byw yng Nghanolbarth Cymru mae'n debyg. Mae'r prosiect hefyd yn cynnwys arwain
ein rhaglen rhyng-genhedlaeth gydag ysgolion cynradd ac uwchradd ar draws yr ardal.

Mae'r oriau yn 28 yr wythnos, £11.50 yr awr + lwfans milltiroedd. Os credwch mai chi yw'r person yr edrychwn amdano/amdani, dywedwch bopeth amdanoch eich hun wrth sefydlydd yr elusen.

E-bost: grenville@goldiescymru.org.uk