Swyddog Technegol

Recruiter
University of Wales Trinity Saint David*
Location
Carmarthen, Carmarthenshire (Sir Gaerfyrddin)
Salary
£25,298 - £28,452 y flwyddyn
Posted
06 Feb 2017
Expires
22 Feb 2017
Ref
225139859-01
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Mae gyfle wedi codi i gyfrannu at waith y Gyfarwyddiaeth Gweithrediadau ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, trwy ddarparu cymorth technegol a gweithio fel ‘gwasanaeth ymgynghori mewnol' o fewn y Gyfarwyddiaeth Gweithrediadau.

Bydd angen i deiliad y Swydd fod â sgiliau Technegol profedig ardderchog a sgiliau TG perthnasol, ynghyd â phrofiad o baratoi dogfennaeth tendrau ffurfiol, a gweinyddu tendrau a chontractau.

Swyddog Technegol

  • Cyfeirnod y Swydd: 00517
  • Cyflog: £25,298 - £28,452 y flwyddyn

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd a ffurflen gais, ewch i wefan y Brifysgol gan y botwm “Gweithredu” ar y dudalen hon.

Dyddiad cau: 22 Chwefror 2017, 5yp.