Administrative Officer

Location
Llanelli
Salary
£29,854 - £33,106
Posted
06 Jan 2017
Expires
19 Jan 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

LLANELLI TOWN COUNCIL

ADMINISTRATIVE OFFICER

Full time, salary range £29,854 - £33,106

Applications are invited from persons having the relevant experience, enthusiasm, vision and commitment to undertake the varied responsibilities of this key role

The successful candidate will have experience of leading and motivating colleagues, facilities and financial management and working with a range of partner organisations.

An application pack and further details are available from D. Gary Jones, Town Clerk, Llanelli Town Council, The Old Vicarage, Town Hall Square, Llanelli. SA15 3DD
Tel: 01554 779991 E-mail: enquiries@llanellitowncouncil.gov.uk

The closing date for applications is Friday, 27th January 2017.

The Council is an equal opportunity employer and welcomes applications from all sections of the community.

CYNGOR TREF LLANELLI 

SWYDDOG GWEINYDDOL

Llawn amser, graddfa gyflog £29,854 - £33,106

Gwahoddir ceisiadau oddiwrth unigolion sydd â'r profiad perthnasol, y brwdfrydedd, gweledigaeth ac ymrwymiad i gyflawni cyfrifoldebau amrywiol y rôl hon. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o arwain ac ysgogi cyd weithwyr, reoli cyfleusterau a chyllid a gweithio gyda ystod o bartneriaid Mae pecyn cais a manylion ychwanegol ar gael oddiwrth D. Gary Jones. Dylid dychwelyd ceisiadau erbyn Dydd Gwener, 27ain Ionawr 2017. Mae'r Cyngor yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob adran o'r gymuned